Partners in Innovation

In het derde en vierde leerjaar van het onderwijs aan Fontys ICT vindt op het Fontys ICT InnovationLab een intensieve samenwerking plaats met het werkveld ten behoeve van praktijkgericht ICT-onderzoek. In hybride teams werken de Partners in Innovation (PiI) samen met studenten, docenten, lectoraten, expertisecentra en Fontys ICT-partnerbedrijven. Daarmee draagt de collaboratie bij aan het ontwikkelen van talent en ICT-innovatie. Praktijkgericht onderzoek uit het werkveld vormt er het vertrekpunt voor leren én innoveren.

Voor deze unieke samenwerking tussen Fontys ICT en haar Partners in Innovation is een coöperatieve vereniging opgericht: Sharing Platform for Applied Research Cooperation (SPARC).

Lees meer

Logo - ASML
Logo - Axians
Logo - BDO Nederland
Logo - Bierens
Logo - Blueriq
Logo - Breens Network
Logo - CTOUCH
Logo - CY2
Logo - Fontys Dienst IT
Logo - GAC Business Solutions
Logo - Gemeente Eindhoven
Logo - Infoland
Logo - Ionbond
Logo - Jumbo
Logo - Ministerie van Defensie
Logo - Newtone
Logo - OpenMaze
Logo - PSV
Logo - Safety & Security Campus
Logo - Simac
Logo - Sociale Verzekeringsbank
Logo - Sue
Logo - Veiligheidsregio Limburg-noord