Wij zijn Partners in Onderwijs - Kom je ons versterken?

Als student ben jij het middelpunt van datgeen waar wij bij Fontys voor staan: Het optimaal organiseren van onderwijs en onderzoek. Daarom co-creëren wij graag samen met jou op basis van jouw (theoretische) kennis, en delen wij graag onze kennis en ervaringen met je, om zo samen tot het beste resultaat te komen voor jullie: onze studenten. Wij geven je de ruimte om jouw talenten te ontdekken en verder te ontplooien binnen een aantal hele leuke opdrachten die wij voor jou hebben geformuleerd. Door middel van persoonlijke begeleiding ondersteunen we je in het realiseren van jouw leerdoelen. We gaan met je in gesprek over wat je wil leren en vinden daar passende en uitdagende activiteiten bij. Je zult Dienst IT als een leuke en inspirerende werkomgeving ervaren, waarin je veel kan doen en bereiken.

De Dienst IT telt ruim 140 medewerkers, die met trots en betrokkenheid ICT-diensten leveren aan meer dan 4.100 medewerkers en ruim 42.000 studenten.

Onze dienstverlening heeft betrekking op alles van netwerken naar servers, tot werkplekken, applicaties, informatiemanagement, security en data diensten. Alles wat nodig is voor het organiseren van IT!

Fontys is een organisatie die continu in beweging is, veelal onderhevig aan de veranderde belevingswereld binnen de IT sector. Zo is Dienst IT aan het transformeren van een IT beheerorganisatie naar een cloud-based benadering, zijn we op weg naar een hybride netwerkorganisatie, leggen we meer de focus op (onderwijs)innovatie en werken we samen met verschillende disciplines ter realisatie van de veranderdoelen in onze InformatieVoorziening (IV) strategie.

Om onze gezamenlijke ambities waar te maken is samenwerking cruciaal. In 2019 richten we ons op proactief en effectief samenwerken zowel binnen alsook vooral buiten Dienst IT:

-           Vraagsturing & regie: vernieuwen vanuit toekomstige behoeften van studenten en medewerkers;

-           Kort cyclisch verbeteren: in kleine beheersbare stapjes vernieuwen vanuit behoeften van studenten en medewerkers;

-           Multidisciplinaire teams: samenwerking in ketens om de wendbaarheid van onze organisatie te vergroten.

-           Lerende organisatie: om de hoge ambities waar te kunnen maken staat Dienst IT voor een aanzienlijke veranderopgave. Dit vraagt om versterking van onze competenties zoals verbindend samenwerken, eigenaarschap en persoonlijk leiderschap.

 

“Samen werken is samen leren.” Corporate website

Career Day 2022

Fontys Dienst IT nam deel aan de FHICT Career Day op 6 april in Tilburg en 13 april in Eindhoven.
Zij zoeken studenten voor:
 • Stage
 • Afstuderen
 • Baan
 • Bijbaan
met een afstudeerrichting:
 • ICT & Applied Data Science
 • ICT & Business
 • ICT & Cyber Security
 • ICT & Infrastructure
 • ICT & Media Design
 • ICT & Software Engineering
 • ICT & Technology

Fontys Dienst IT is betrokken bij:

Afstudeerrichtingen

Overige activiteiten

Fontys Dienst IT had een spreker of ICT in Practice over 'Griefbots' (2020).

Fontys Dienst IT verzorgde tijdens een 3-daags evenement genaamd Huge Leap Week een lezing over 'Slave or master of your technology?' (2020).

Beoordeling 2021 door Fontys Dienst IT

Organisatie van samenwerking 9
Kwaliteit van onderwijs 9
Voldoende kennis bij studenten 8
Samenwerking afgelopen jaar 8
Gemiddeld -
Alle beoordelingen
EY Freshheads