Eindhoven barst van de energie. Van werklust. Van denkkracht. En van plezier. De stad verandert voortdurend. Wat niet verandert, is onze focus.

Steevast is ons vizier gericht op de toekomst. De combinatie van kennis, techniek en design maakt Eindhoven bijzonder. Verbeelding, creativiteit en dadendrang gaan hier hand in hand. Daar plukken we de vruchten van. De gemeentelijke organisatie draagt daaraan bij. Door ruimte te bieden. Door samenwerken te stimuleren. En door mensen en partijen te verbinden. Daar draait het om.

Met ongeveer 150 -professionals is de sector Informatisering en Beheer continu aan de slag om de ICT-dienstverlening te verbeteren. Ook ligt de lat hoog, het moet klant- en resultaatgerichter en er komt meer ruimte voor samenwerking en innovatie. We zijn dus steeds op zoek naar ICT-professionals die deze omslag kunnen vormgeven.

I&B, dat is de IT-specialist, waar medewerkers met plezier werken. We worden ‘buitenshuis’ en binnenshuis’ gewaardeerd. Klanten komen automatisch bij ons, want ze weten dat wij hun vraagstukken samen oplossen. We blijven ons ontwikkelen, onze aansturing is glashelder en  medewerkers durven te doen. We zijn slagvaardig, we hebben ons verbonden met anderen, we zijn kostenbewust en ‘leading in technology’.

Kortom: I&B, daar kan en wil niemand om heen als het gaat om informatievoorziening.

In samenwerking maken we informatiemanagement mogelijk en met onze gezamenlijke dienstverlening helpen wij onze stad, onze inwoners en bedrijven.

Corporate website

Career Day 2022

Gemeente Eindhoven nam deel aan de FHICT Career Day op 10 november in Eindhoven.
Zij zoeken (Nederlandstalige) studenten voor:
  • Stage
  • Afstuderen
  • Baan
met een afstudeerrichting:
  • ICT & Business
  • ICT & Cyber Security
  • ICT & Infrastructure
  • ICT & Technology

Gemeente Eindhoven is betrokken bij:

Afstudeerrichtingen

ICT & Artificial Intelligence - Semester 4

Gemeente Eindhoven verzorgt en begeleidt een project waar studenten met data-analyse- en AI-technieken nieuwe inzichten uit een actuele dataset van de gemeente Eindhoven halen.

Overige activiteiten

Gemeente Eindhoven vervult de rol van extern deskundige bij afstudeerzittingen ( Dhr. K. Groeneveld ).

Beoordeling 2021 door Gemeente Eindhoven

Organisatie van samenwerking 8
Kwaliteit van onderwijs -
Voldoende kennis bij studenten 6
Samenwerking afgelopen jaar -
Gemiddeld -
Alle beoordelingen
Gemeente Bernheze Glow