Luckt is een adviesbureau, met name gespecialiseerd in de sectoren zorg en welzijn. Wij werken aan verschillende projecten binnen informatisering, strategie en implementatie. Dit doen we bijvoorbeeld voor ziekenhuizen, gemeentes en jeugdzorg. Hierbij zorgen we ervoor dat we elk project van begin tot eind begeleiden. Zo brengen we het tot een goed einde en zorgen we voor implementatie en borging. Om dit te doen werken we samen in een hecht team met verschillende achtergronden.

Een onderdeel van Luckt is Garage2020-Brabant, een sociale broedplaats. Hierbij werken we creatief samen met de jeugd aan het verbeteren van de jeugdhulp en de problemen waar jongeren mee te maken krijgen. Onze werkwijze is geïnspireerd op de methodes van Design Thinking waarbij we vanuit de doelgroep ontwerpen en steeds in korte stappen prototypes ontwikkelen en testen samen met de jongeren en zorgprofessionals.

“Zonder implementatie, blijf je dagdromen” Corporate website

Luckt is betrokken bij:

Afstudeerrichtingen

ICT & Game Design and Technology - Semester 3

Luckt fungeert als opdrachtgever bij de proftaak. Vanuit Garage 2020 ontwikkelen we oplossingen voor de huidige jeugdhulp vanuit de belevingswereld van kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen alle kinderen en jongeren profiteren van de aanwezige kansen in Nederland. Door mensen vanuit verschillende invalshoeken te betrekken, ontwikkelen we slimme oplossingen voor een kansrijk leven voor kinderen en gezinnen.

LiveWall MAD emergent art center