Sioux | Wij brengen hightech tot leven
Werken bij Sioux betekent samenwerken met een team van gedreven, slimme en leuke collega's over hightech oplossingen die een verschil maken. Als een talent in software, mechatronica, mechanica, wiskunde, automotive of elektronica zul je bijdragen aan de ontwikkeling en bouw van complexe producten, vaak op de rand van wat technologisch mogelijk is. Bij Sioux werk je aan een project voor een grote multinational in de regio of aan een veelbelovende start-up die de volgende baanbrekende technologie aanpakt.


Werken aan je ontwikkeling
Onze medewerkers zijn onze kracht. Op basis van die overtuiging vinden we het erg belangrijk om je optimaal te begeleiden in je ontwikkeling. Bij Sioux houden we je scherp; we zullen je constant uitdagen om te leren en de volgende stappen in je ontwikkeling te zetten. Daarom werken we met een genereus persoonlijk ontwikkelingsbudget waarmee je je technologische kennis up-to-date kunt houden en aan je persoonlijke vaardigheden kunt werken. Je huidige competenties en ambities bepalen de richting van je toekomstige carrièrepad en het behaalde niveau.


Als je geïnteresseerd bent in een ontmoeting met onze collega's, lees dan meer over de projecten die we doen of carrières die we te bieden hebben en ga naar jobs.sioux.eu

Corporate website

Career Day 2024

Sioux neemt deel aan de Career Day op 18/04/2024 in Eindhoven.
  • Afstuderen
  • Baan
met een afstudeerrichting:
  • ICT & Cyber Security
  • ICT & Infrastructure
  • ICT & Software Engineering
  • ICT & Technology

Sioux is betrokken bij:

Afstudeerrichtingen

Startsemester - Course based & Demand based

Sioux verzorgt een bedrijfsbezoek voor eerstejaars studenten ten behoeve van hun profielkeuze.

ICT & Technology - Semester 3 - Course based & Demand based

Sioux heeft een rol als opdrachtgever voor het groepsproject en biedt technische ondersteuning.

ICT & Software Engineering - Semester 3 - Course based

Sioux verzorgt de klantrol voor het project en geeft hierbij feedback gedurende het traject.

Overige activiteiten

Sioux is lid van de Werkveldadviescommissie ICT & Technology (Dhr. Duncan Stiphout).

Sioux vervult de rol van extern deskundige bij afstudeerzittingen ( Dhr. Niek Ederveen ).

Sioux heeft een workshop gegeven betreffende Artificial Intelligence bij ICT in Practice.

Beoordeling 2024 door Sioux

Organisatie van samenwerking 7
Kwaliteit van onderwijs 8
Voldoende kennis bij studenten 7
Samenwerking afgelopen jaar 8
Gemiddeld 7,5
Alle beoordelingen
Simac Sociale Verzekeringsbank