Partner in Education

ACA IT-Solutions

Bij ACA IT-Solutions in Eindhoven geloven we in een veilig, continu beschikbare en toekomstbestendige IT-omgeving, waarbij de mens centraal staat en die breed gedragen wordt binnen een organisatie. Daarbij zien we beleid, techniek en mens als de drie elementen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. Om dit te realiseren is samenwerken essentieel, zowel met onze opdrachtgevers, IT-partners als met strategische partners in de regio zoals Fontys ICT.

“Elkaar challengen, dat is kort gezegd de mooie samenwerking die Fontys en ACA IT-Solutions hebben” Corporate website

ACA IT-Solutions is betrokken bij:

Afstudeerrichtingen

ICT & Cyber Security - Semester 4

ACA-IT begeleidt studenten in een project om een veilige omgeving op te zetten voor een actueel probleem uit de praktijk van ACA-IT.

Beoordeling 2021 door ACA IT-Solutions

Organisatie van samenwerking 8
Kwaliteit van onderwijs 8
Voldoende kennis bij studenten 9
Samenwerking afgelopen jaar 8
Gemiddeld -
Alle beoordelingen
2Foqus Accenture Technology