Elke moderne organisatie is een digitale organisatie. Cloud, apps, mobility, robotisering, Big Data, 3D Printing, In-Memory computing; de technische mogelijkheden groeien met de dag. Exponentieel zelfs, want op de snijvlakken van al deze ontwikkelingen ontstaat een haast duizelingwekkende hoeveelheid mogelijkheden en kansen.

 

In dit snel veranderende landschap is Indicia een inspirerende gids. Een gids die complexiteit wegneemt en samen met de klant op weg gaat naar de best passende oplossing. Wij adviseren en inspireren, zijn kennispartner én sparringpartner. Dat kunnen wij waarmaken door onze mix van eigenzinnige talenten. Creatieve Pioniers, Technologie Experts, Commerciële Talenten, Google Alleskunners, Innovatieve Vooruitkijkers, Conversie Specialisten, Doortastende Projectmanagers. You name it. Samen met de klant leidt dat tot een fantastische kruisbestuiving en hokjesoverstijgende ideeën. Meestal onverwachts en verrassend. Maar altijd gericht op het beste resultaat.

“Als je de beste versie van jezelf mag worden, door gewoon jezelf te zijn. Slim in digital – een belofte aan opdrachtgevers én aan onze eigen mensen.” Corporate website

Career Day 2024

Indicia neemt deel aan de Career Day op 18/04/2024 in Eindhoven.
  • Stage
  • Afstuderen
met een afstudeerrichting:
  • ICT & Artificial Intelligence
  • ICT & Media Design
  • ICT & Software Engineering

Indicia is betrokken bij:

Afstudeerrichtingen

ICT & Software Engineering - Semester 2 - Demand based

Indicia heeft proftaak begeleid (voorjaar 2021).

ICT & Software Engineering - Semester 3 - Demand based

Indicia begeleidt proftaak (najaar 2021).

Minoren

Digital Marketing

Indicia heeft presentatie digital marketing gegeven.

Overige activiteiten

Indicia is lid van de Werkveldadviescommissie ICT & Software Engineering (Dhr. Sander van Rijswijk).

Indicia vervult de rol van extern deskundige bij afstudeerzittingen ( Dhr. Sander van Rijswijk, Dhr. Bram Kersten, Mevrouw Fleur Duffhuis, Dhr. Mitchell Diels en Dhr. Jesper Holster ).

Indicia heeft presentatie gegeven over samenwerkingsvoorbeelden.

Indicia heeft een expertsessie gegeven over facebook marketing.

HLB Witlox Van den Boomen Info Support