Samen met en voor het industriële Midden-, en Kleinbedrijf werkt Gate2 aan haalbaarheidsstudies, businessplannen en pilotprojecten. Voor de ontwikkeling en uitvoering van deze innovatieprojecten werken wij samen  met studentgroepen van het (technisch) onderwijs Fontys. 

De focus van de projectontwikkeling en opleiding & training ligt op digitalisering van productieprocessen, machine- machine communicatie, 5G toepassingen, autonome systemen, voorspelbaar onderhoud en flexibele productie.   

Drie operationale testomgevingen en installaties bieden een uitstekende innovatie infrastructuur: 

  • Cyber Physical Factory (een productielijn) is hierin een test- en ontwikkelomgeving voor kennismaking met een breed scala aan digitale productie technieken zoals RFID, imaging, robots, zelfrijdende systemen etcetera 
  • Fieldlab Campione is een proefopstelling met een procesinstallatie voor predictive en preventive maintenance 
  • 5G fieldlab: binnen het Gate2 gebouw en op het campusterrein is een 3,5 GHz 5G communicatie infrastructuur aangelegd voor het ontwikkelen en testen van 5G applicaties in industriële omgeving 

Momenteel zijn een aantal business development projecten met de (maak) industrie in ontwikkeling en uitvoering. 

Voor bedrijfsleven en onderwijs organiseren wij masterclasses over de bovenstaande onderwerpen.

Iedereen is welkom!

“Gate2: connecting innovators” Corporate website

Gate2 is betrokken bij:

Afstudeerrichtingen

ICT & Smart Industry - Semester 4

Gate2 vervult de rol van opdrachtgever bij het groepsproject en voorziet de studenten van feedback op dit project

Game Solutions Lab h.o.d.n. Games for Health Gemeente Bernheze