Binnen Cubics is het hoogste doel: Happy Users. Dat mogen wij bij vele organisaties verzorgen door rust te brengen in IT, altijd en overal. Hierbij beloven wij zekerheid, veiligheid en foutloze IT.

Zeker
Door een IT-omgeving op te leveren die werkt; overal, altijd en voor iedereen. Opdrachtgevers kunnen op ons bouwen en ons vertrouwen.

Veilig
Vanuit het gedachtegoed ‘we werken veilig of we werken niet’, richten we de IT-omgeving van onze opdrachtgevers in. We hebben continu oog voor de veiligheid van de gebruiker en voor de gegevens van onze opdrachtgevers en haar klanten.

Foutloos
Een foutloos proces is waar we altijd voor gaan. Met een 0-meting bij de start, en een 1-meting  toetsen we waar we staan op weg naar een accurate IT-omgeving.

 

Ook goed voorbereid worden op het bedrijfsleven? Kijk op onze ‘Werken bij’ pagina voor alle beschikbare stageplekken: https://www.cubics.nl/werken-bij-cubics

“Als Partner in Education willen we een bijdrage leveren aan het onderwijs binnen Fontys FHICT. Alleen op die manier worden studenten voorbereid op werken in het bedrijfsleven. We doen het samen!” Corporate website

Cubics IT is betrokken bij:

Afstudeerrichtingen

ICT & Cyber Security

Cubics vervult de rol van opdrachtgever bij het groepsproject en voorziet de studenten van feedback op dit project.

Overige activiteiten

Cubics IT vervult de rol van extern deskundige bij afstudeerzittingen ( Dhr. Alex Otten en Dhr. Jean-Paul Sablerolle ).

Beoordeling 2023 door Cubics IT

Organisatie van samenwerking 9
Kwaliteit van onderwijs 8
Voldoende kennis bij studenten 9
Samenwerking afgelopen jaar 9
Gemiddeld 8,8
Alle beoordelingen
CTOUCH CY2